Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

DeMonstra
0535 40e2 500
DeMonstra
0534 7761 500

March 06 2019

DeMonstra
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viachudazupa chudazupa
DeMonstra
8780 6b31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatt katt
DeMonstra
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
DeMonstra
0052 a547 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

March 05 2019

DeMonstra
8575 d736 500
Reposted fromshakeme shakeme viakatt katt
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viadunkellicht dunkellicht
DeMonstra
1632 d366 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viachudazupa chudazupa

March 04 2019

DeMonstra

March 03 2019

DeMonstra
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
DeMonstra
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
DeMonstra
0209 1c88 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist
DeMonstra
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist
DeMonstra
happy weekend!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasatyrlane satyrlane
DeMonstra
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
DeMonstra
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
DeMonstra
2856 76d4 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin

October 18 2018

DeMonstra
7028 0320 500
Reposted byMartwa13niva97xwyczesanagitaraxPicki91Cattedenpathinsidemysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl