Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

DeMonstra
DeMonstra
6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaarrima arrima
DeMonstra
7303 b91a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrima arrima

August 27 2017

DeMonstra
2392 8624 500
Reposted byMsFauxPasdraiamikrokosmosune-raconteusemala-mi-w-glanach
DeMonstra
2390 4435 500
Reposted byMsFauxPasseaweedmikrokosmosune-raconteusealexandersmith8805une-raconteusepanato
DeMonstra
2389 fb75 500
Reposted bypralinaablnitroventtoniewszystkoredsthseaweedDagarhendraiarudoscitentacleguyoparyabsurdulegilimencjaflauschfischmikrokosmosune-raconteuseune-raconteuselekkaprzesadamala-mi-w-glanachmala-mi-w-glanachnieobecnoscpanatohepi
DeMonstra
7814 f7f9 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2017

DeMonstra
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
DeMonstra
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadraia draia

June 25 2017

DeMonstra
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoutkapa outkapa
DeMonstra
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
DeMonstra
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viairmelin irmelin
DeMonstra
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax

July 01 2015

DeMonstra
5416 297e
Reposted fromyourtitle yourtitle viaOnly2you Only2you
DeMonstra
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
DeMonstra
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viaTakhisis Takhisis
DeMonstra
DeMonstra
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaTakhisis Takhisis

June 28 2015

DeMonstra
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl