Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

DeMonstra
Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc, czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie, że życie, które właśnie przeżywam, nie jest życiem... tylko długim oczekiwaniem... na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viaOnly2you Only2you
DeMonstra
4458 7577 500
Reposted fromhagis hagis viaescape-artist escape-artist
DeMonstra
You can be anything you want to be Just turn yourself into anything you think that you could  ever be Be free with your tempo be free be free Surrender your ego be free be free to yourself
— F. Mercury/B.May/R. Taylor/J.Deacon
Reposted fromcorvax corvax
DeMonstra
DeMonstra
DeMonstra
5275 7c06 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
DeMonstra
0997 4250 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin

December 29 2017

DeMonstra
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
DeMonstra
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viairmelin irmelin
DeMonstra
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
DeMonstra
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
DeMonstra
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapuremind puremind
DeMonstra
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapuremind puremind
DeMonstra
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viapuremind puremind
2864 5728
Reposted frombrumous brumous viapuremind puremind
DeMonstra
DeMonstra
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

October 23 2017

DeMonstra
DeMonstra
6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaarrima arrima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl