Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

DeMonstra
8450 2e69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DeMonstra

September 11 2019

DeMonstra
6687 9020
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

September 07 2019

DeMonstra
Reposted fromkansei kansei viairmelin irmelin
5394 33dc
Reposted fromfreakish freakish viakatt katt
DeMonstra
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo viaOnly2you Only2you
DeMonstra
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnly2you Only2you
DeMonstra
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
DeMonstra
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaredsth redsth
DeMonstra
DeMonstra
Reposted fromshakeme shakeme viaredsth redsth
DeMonstra
DeMonstra
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakatt katt
DeMonstra
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatt katt

March 07 2019

DeMonstra
0535 40e2 500
DeMonstra
0534 7761 500

March 06 2019

DeMonstra
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viachudazupa chudazupa
DeMonstra
8780 6b31 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatt katt
DeMonstra
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
DeMonstra
0052 a547 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl