Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

DeMonstra
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
DeMonstra
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapuremind puremind
DeMonstra
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapuremind puremind
DeMonstra
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viapuremind puremind
2864 5728
Reposted frombrumous brumous viapuremind puremind
DeMonstra
DeMonstra
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

October 23 2017

DeMonstra
DeMonstra
6590 3b72
Reposted fromursa-major ursa-major viaarrima arrima
DeMonstra
7303 b91a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrima arrima

August 27 2017

DeMonstra
2392 8624 500
Reposted byMsFauxPasdraiamikrokosmosune-raconteusemala-mi-w-glanach
DeMonstra
2390 4435 500
Reposted byMsFauxPasseaweedmikrokosmosune-raconteusealexandersmith8805une-raconteusepanato
DeMonstra
2389 fb75 500
Reposted bypralinaablnitroventtoniewszystkoredsthseaweedDagarhendraiarudoscitentacleguyoparyabsurdulegilimencjaflauschfischmikrokosmosune-raconteuseune-raconteuselekkaprzesadamala-mi-w-glanachmala-mi-w-glanachnieobecnoscpanatohepi
DeMonstra
7814 f7f9 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2017

DeMonstra
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
DeMonstra
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadraia draia

June 25 2017

DeMonstra
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoutkapa outkapa
DeMonstra
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
DeMonstra
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viairmelin irmelin
DeMonstra
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl