Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

DeMonstra
DeMonstra
5275 7c06 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
DeMonstra
0997 4250 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

December 29 2017

DeMonstra
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
DeMonstra
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viairmelin irmelin
DeMonstra
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
DeMonstra
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
DeMonstra
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapuremind puremind
DeMonstra
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapuremind puremind
DeMonstra
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viapuremind puremind
2864 5728
Reposted frombrumous brumous viapuremind puremind
DeMonstra
DeMonstra
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

October 23 2017

DeMonstra
DeMonstra
6590 3b72
Reposted fromursa-major ursa-major viaarrima arrima
DeMonstra
7303 b91a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrima arrima

August 27 2017

DeMonstra
2392 8624 500
Reposted byMsFauxPasdraiamikrokosmosune-raconteusemala-mi-w-glanach
DeMonstra
2390 4435 500
Reposted byMsFauxPasseaweedmikrokosmosune-raconteusealexandersmith8805une-raconteusepanato
DeMonstra
2389 fb75 500
Reposted bypralinaablnitroventtoniewszystkoredsthseaweedDagarhendraiarudoscitentacleguyoparyabsurdulegilimencjaflauschfischmikrokosmosune-raconteuseune-raconteuselekkaprzesadamala-mi-w-glanachmala-mi-w-glanachnieobecnoscpanatohepi
DeMonstra
7814 f7f9 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl