Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

DeMonstra
9057 86e7 500
Reposted frommuaddib muaddib viakatt katt

November 08 2019

DeMonstra
7933 b1b8 500
Reposted bygreenka2000hashkudlatyhormezamodalna2dziewczynawolczykija
DeMonstra
7932 75e3 500
Reposted bygreenka2000katt
DeMonstra
DeMonstra
DeMonstra
Reposted fromBabson Babson vianitrovent nitrovent
DeMonstra
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”

November 07 2019

DeMonstra
Reposted fromshakeme shakeme viakatt katt
DeMonstra
Reposted fromprzegrany przegrany viakatt katt
DeMonstra
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaOnly2you Only2you

October 03 2019

DeMonstra
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

October 02 2019

DeMonstra

September 29 2019

DeMonstra
Sep 7
Add this event to a calendar application
Im twardsza powłoka, tym miększe wnętrze
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

September 28 2019

8505 cb07

partialboner:

Milagros Schmoll

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
DeMonstra
4979 99b3
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
DeMonstra
6542 a026 500
Reposted fromNekoii Nekoii viasatyrlane satyrlane
DeMonstra
7680 5fdd 500
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer

September 13 2019

DeMonstra
8450 2e69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
DeMonstra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl